Odstoupení od kupní smlouvy - formulář

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(tento formulář prosím vyplňte, podepište a pošlete na níže uvedenou poštovní adresu nebo jej vyplněný zašlete na níže uvedenou elektronickou adresu, a to pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy)

Adresát: Mascom s.r.o., Školská 188, 252 26 Kosoř

e-mailová adresa: info@mascom.cz

Údaje o kupujícím, který odstupuje od uzavřené kupní smlouvy:

Jméno a příjmení:

Telefon:

Ulice:

E-mail:

Město a PSČ:.

Číslo objednávky nebo nákupního dokladu*:

Datum nákupu*:

Datum obdržení zboží*:

Tímto oznamuji, že na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.satshop.cz, a to pokud jde o následující zboží:

Název zboží/kód zboží:

Název zboží/kód zboží:

Název zboží/kód zboží:

Název zboží/kód zboží:

Současně žádám o vrácení odpovídající částky kupní ceny převodem na bankovní účet 

Číslo účtu a kód banky:

 

V                                       dne:

 

Podpis kupujícího:
(Podpis kupujícího je nezbytnou náležitostí tehdy, je-li uvedené oznámení zasíláno v písemné podobě.)

 

(*) Uvedení těchto údajů není povinné, může však uspíšit administraci vrácení zboží.